Be an agent of change

Be an agent of change

Pär Larshans Max från Almedalen varför vara en förebild (Swedish)

Pär Larshans is now the new Chief Sustainability Officer for Ragnsells. #pärlarshans #work #max #sustainable #environment